facebook noscript圖示 跳到主要內容
:::

兆豐訊息

消息
2021/03/30

防制洗錢宣導專區

宣導內容

連結網址

1.洗錢防制別當洗錢車手-恰恰規勸篇

https://www.youtube.com/watch?v=hWK_Cmg7hR4

https://www.youtube.com/watch?v=SVmQKvJaIcI

https://www.youtube.com/watch?v=OQv9Ytzkwnw

2.拒當車手 免入陷阱

https://www.youtube.com/watch?v=ttmLhjH4VLc

3.免費渡假打工有鬼

https://www.youtube.com/watch?v=3JqQsROzlhE

4.玩虛擬遊戲當心帳戶被洗錢集團利誘

https://www.youtube.com/watch?v=dhKaIRQ7l0I

5.恰恰規勸別當洗錢車手

https://www.amlo.moj.gov.tw/1461/1490/15445/post

6.地下通匯助長洗錢犯罪

https://www.amlo.moj.gov.tw/1461/1490/15445/post

7.濫用非營利組織的愛心

8.人肉運鈔幫助洗錢

9.銀行認識客戶的審查防線

10.小心當了人頭洗錢戶

11.別當洗錢車手

https://www.amlo.moj.gov.tw/1461/1490/15445/post

12.洗錢防制有你支持臺灣更好

13.誠實申報免遭海關沒入或受罰

洗錢防制    | 24小時交易下單專線(02)2327-8880 | 客服專線 02-2327-8895 分機666、667、668 客服信箱